Kategorie
Restrukturyzacja

UPROSZCZONE POSTĘPOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE – NOWE POSTĘPOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE W OKRESIE EPIDEMII COVID-19 – TARCZA 4.0

23 czerwca 2020 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, tzw. tarczę 4.0. Przygotowano ustawę, której głównym celem jest obrona polskich przedsiębiorstw, konsumentów i miejsc pracy przed negatywnymi skutkami […]

Kategorie
Restrukturyzacja

Masz kłopoty? Spróbuj restrukturyzacji

Szanowni Państwo,uprzejmie informujemy, że w dniu 14 maja 2020 r., w Pulsie Biznesu ukazał się artykuł z komentarzem adw. Marcina Ostaszewskiego w sprawie restrukturyzacji w dobie COVID-19.Zapraszam do lektury. Link do tekstu: https://www.pb.pl/masz-klopoty-sprobuj-restrukturyzacji-991152?fbclid=IwAR27Sg7JOw1OLiFP69-OE7NKD-bHqgNFPVcSUXFuUxOvVPiH3Ozv3zTDk9E Fragment komentarza adw. Marcina Ostaszewskiego: “Finał prac legislacyjnych nad tarczą 3.0 jest bliski, ale zgłoszone do niej poprawki senackie nie zapowiadają rezygnacji […]

Kategorie
Restrukturyzacja

Uproszczona restrukturyzacja – ratunek dla przedsiębiorców?

Uproszczona restrukturyzacja – ratunek dla przedsiębiorców? Polska jako państwo członkowskie Unii Europejskiej jest zobligowane do implementacji przepisów Dyrektywy UE nr 2019/1023 dotyczącej m.in. restrukturyzacji zapobiegawczej oraz umorzenia długów do dnia 20 czerwca 2021 r. Projekt ustawy w spawie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego przygotowany przez Ministerstwo Aktywów Państwowych oraz Prokuratorię Generalną RP jest obecnie poddany procedowaniu na […]

Kategorie
upadłość konsumencka

SPÓŹNIONE ZGŁOSZENIE WIERZYTELNOŚCI ORAZ BRAK ZGŁOSZEŃ PO NOWELIZACJI 2020

Zgłaszanie wierzytelności jest podstawowym uprawnieniem przysługującym każdemu wierzycielowi upadłego. Termin na zgłoszenie wierzytelności wynosi 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelność zgłoszona po tym terminie była dotychczas skuteczna wobec wierzyciela. Spóźnioną wierzytelność uznawało się w planach spłaty wierzytelności tylko po jej uznaniu, jednak nie miała ona wpływu na […]

Kategorie
upadłość konsumencka

OGÓLNE I UPROSZCZONE POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE OSÓB NIEPROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – NOWELIZACJA 2020

Po analizie nowelizacji 2020 dotyczącej prawa upadłościowego, w przypadku upadłości konsumenckiej dochodzimy do daleko idącej rewolucji. Z jednego, jednolitego postępowania upadłościowego konsumentów zrodziły się dwa odrębne procesy oddłużenia konsumenta. Wersja uproszczona i na zasadach ogólnych. W trybie uproszczonym wprowadzonym nowelizacją prawa upadłościowego z dnia 30 sierpnia 2019 r., która weszła w życie w dniu 24 […]

Kategorie
Bez kategorii upadłość konsumencka

WYMOGI FORMALNE WNIOSKU O UPADŁOŚĆ KONSUMENCKĄ ORAZ ASPEKTY PROCEDURALNE PO NOWELIZACJI 2020

ROZPOZNANIE WNIOSKU O UPADŁOŚĆ KONSUMENCKĄ – WYMOGI FORMALNE Nowelizacja prawa upadłościowego z 30 sierpnia 2019 r., która weszła w życie w dniu 24 marca 2020 r. (Pr.Up.) wprowadziła nowe wymogi formalne dotyczące wniosku o upadłość konsumencką. Ustawodawca rozszerzył je o dodatkowe informacje, dane i oświadczenia, które należy dołączyć do wniosku o upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej […]

Kategorie
Prawo korporacyjne i rynek kapitałowy

BLOCKCHAIN

Co to jest Blockchain ? Jest to łańcuch bloków, który jest wykorzystywany do gromadzenia i przesyłania informacji o transakcjach zawartych w internecie, poprzez ułożenie w zharmonizowany sposób następujących po sobie bloków danych. Istotą technologii blockchain jest to, że po nasyceniu jednego z bloków danymi o określonej liczbie transakcji tworzony jest kolejny blok informacji, a za […]

Kategorie
Prawo korporacyjne i rynek kapitałowy

Dematerializacja akcji spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych

Jedną ze zmian wprowadzonych nowelizacją kodeksu spółek handlowych z dnia 30 sierpnia 2019 roku, dotyczącą podmiotów prowadzących działalność w formie spółek akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych, jest obowiązkowa dematerializacja akcji tych spółek oraz konieczność prowadzenia strony internetowej. Dematerializacja akcji wprowadzona przez polskiego ustawodawcę nie jest pierwszą regulacją na arenie międzynarodowej. Przepisy w polskim porządku prawnym nie […]

Kategorie
upadłość konsumencka

Nowe przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej oraz przygotowanej likwidacji (pre-pack).

Upadłość konsumencka i pre-pack: co się zmieniło? Na mocy nowelizacji Ustawy o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw, od dnia 24 marca 2020 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej oraz przygotowanej likwidacji (pre-pack). Oto najważniejsze zmiany wprowadzone w przepisach dotyczących upadłości konsumenckiej: Zmiany w zakresie przesłanek do oddalenia przez sąd wniosku […]

Kategorie
Koronawirus

Koronawirus. W kodeksie jest furtka, która może pomóc firmom w kłopotach. „Nadzwyczajna zmiana stosunków”

Szanowni Państwo,zapraszamy do lektury komentarzy partnerów kancelarii adw. Sebastiana Mikulewicza oraz adw. Marcina Ostaszewskiego udzielonych Gazeta.pl na temat optymalnych procedur prawnych, ratujących przedsiębiorców od upadłości oraz rządowego projektu tarczy antykryzysowej. Link do tekstu: https://next.gazeta.pl/next/7,173953,25804861,koronawirus-w-kodeksie-jest-furtka-ktora-moze-pomoc-firmom.html Całość tekstu: “Epidemia koronawirusa może wpędzić wielu przedsiębiorców w kłopoty. Prawnicy zwracają jednak uwagę, że w kodeksie cywilnym znajduje się zapis, […]